Kwaliteit in voedselveiligheid

Meldwijzer onveilige levensmiddelen herzien

Meldwijzer herzien

De Nvwa heeft de meldwijzer herzien. Met behulp van deze meldwijzer kunnen bedrijven bepalen of er sprake is van een risico. En of er een melding gedaan dient te worden bij de Nvwa.