BRC versie 6 wordt 7

BRC versie 6 wordt 7

Halverwege 2014 is de voorlopige/draft Engelstalig versie van de BRC global standard for food saftey issue versie 7 bekend gemaakt.
De komende maanden zullen gebruikt worden om deze voorlopige versie bij te stellen.
Zoals het er nu uitziet wordt medio januari 2015 de BRC norm versie 7 definitief.
Vanaf juli 2015 gaan certificerende instellingen, levensmiddelenbedrijven auditen tegen deze nieuwe versie 7.

Aanpassingen in BRC versie 7

In de nieuwe BRC versie 7 zijn punten aangepast en toegevoegd, maar nog niet definitief!

Betrouwbaarheid /integriteit en traceerbaarheid komt in deze nieuwe versie nadrukkelijk naar voren.

Een aantal andere wijzigingen zijn:

Interne audit

Paragraaf 3.4 Interne audit
Interne auditoren moeten onafhankelijk zijn en mogen geen eigen werk auditen.

Leveranciers

Paragraaf 3.5 “Goedkeuring van leveranciers en grondstoffen en prestatiebewaking.” is omgezet naar een fundamental.

Paragraaf 6.2 “labeling and packcontrol” wordt als fundamantel toegevoegd.

Status

De huidige status A, B of C wordt waarschijnlijk omgezet naar 3 nieuwe statussen:

Excellent < 4 minors,
Good tussen de 4 en 20 minors,
Satisfactory 20-30 minors

Risicozones

De BRC norm onderscheidt verschillende risicozones binnen een bedrijf.
Aan de hand van een beslisboom worden de risicozones bepaald.
Een nieuwe beslisboom is ontwikkeld. Toegevoegd zijn, de niet productie ruimte en de ambiënte high care ruimte.

Producten die vallen onder ambiënte high care voldoen aan alle drie de hieronder genoemde vereisten:
– Gereed product dat wordt opgeslagen bij omgevingstemperatuur;
– Kant en klare producten om zonder verhitting te kunnen consumeren. Opwarmen mag wel, maar is niet noodzakelijk;
– Producten waarop pathogene mico-organismen kunnen overleven.
Als voorbeeld producten wordt in de norm chocolade en melkpoeder genoemd.

De draft versie is uiteraard geen definitieve versie. Maar aan de hand van deze voorlopige versie kunt u een start maken met het doorvoeren van de wijzigingen voor uw bedrijf.
Ook hier geldt weer, het doorvoeren van deze wijzigingen kost veel tijd. Houd hier rekening.

Natuurlijk kan Inge de Jong Advies u ondersteunen in het traject om de veranderingen van ten opzichte van BRC versie 6.

Voetnoot: uiteraard zijn niet alle wijzigingen van de nieuwe BRC norm versie 7 in dit artikel omschreven.

 

Comments are closed.