Vernieuwde FSSC 22000 versie 4.1

FSSC 22000 versie 4.1

Vanaf 1-1-2018 zullen alle FSSC 22000 audits tegen nieuwe versie 4 worden uitgevoerd.
Eind 2016 is de nieuwe versie uitgebracht. De aanpassingen zijn tot stand gekomen door samenwerking met onder andere certificerende instanties, bedrijfsleven, accreditatie instanties en overheden.

GFSI goedgekeurd systeem

FSSC22000

is een door het Global Food Safetey Initiative (GFSI) goedgekeurd en internationaal erkende standaard.
Deze standaard is een combinatie van ISO 22000 en een basisvoorwaarde programma ISO/TS 22002-1 en Appendix 1A.

FSSC 22000 is geaccepteerd door de NVWA

Het schema wordt door NVWA aanvaard. Dit houdt in dat de certificatie regeling van deze norm voldoet aan de criteria van de NVWA. (www.ketenborging.nl). Deze NVWA acceptatie is een belangrijke stap voorwaarts in de samenwerking en afstemming binnen de Nederlandse voedingsindustrie. De NVWA houdt rekening met het feit of een bedrijf gecertificeerd is tegen een voedselveiligheidsschema dat voldoet aan de NVWA criteria. Voor bedrijven zorgt deze certificering voor een aangepast frequentie, of verminderd NVWA toezicht.

De belangrijkste veranderingen in de FSSC 22000 versie 4.1

Het uitvoeren van onaangekondigde audits

Dit is geen vrijwillige optie meer, maar een verplichting! Minstens één van de audits in 3 jaar zal onaangekondigd zijn.

Voedselfraude

Voedselfraude verdient meer aandacht, met name gericht op de preventie van opzettelijke product besmetting.

Fooddefense

Fooddefense is in tekst aangepast.

Uitbreiding van de scope varianten Food, Feed & Packaging

Het basisvoorwaardenprogramma “transport en logistiek” is recentelijk gepubliceerd. Hierdoor kunnen ook deze activiteiten binnen de scope vallen.
Een basisvoorwaardeprogramma voor handel wordt eind 2017 verwacht.

Introductie van “kritische non-conformities”.

Men geeft aan dat deze vernieuwde norm praktischer is opgesteld.
Voor meer informatie over het doorvoeren van FSSC 22000 neem contact met mij op!

Comments are closed.