Kwaliteit in voedselveiligheid

Bedrijfsspecifiek systeem

Afhankelijk van de gekozen norm, bijv. BRC, IFS, FSSC:22000  (GFSI Goedgekeurde voedselveiligheidsstandaards) wordt samen een bedrijfsspecifiek werkbaar voedselveiligheidssysteem opgezet.

HACCP-Plan

Eén van de wettelijke eisen is het uitvoeren van een HACCP analyse (Hazard Analysis and Critical Control Points).

Hiervoor dienen de volgende stappen uitgevoerd te worden, zodat de C(k)ritische Controle Punten (CCP) en de algemene beheersmaatregelen in het proces duidelijk worden.

  • De gevaren in het proces benoemen en een risicoanalyse uitvoeren,
  • De CCP’s in het proces vaststellen,
  • De kritieke grenzen per CCP bepalen,
  • Vaststellen hoe de CCP’s beheerst worden,
  • De juiste corrigerende maatregel per CCP bepalen,
  • Een goede documentatie en registratie verzorgen,
  • Controleer of de werkwijze de voedselveiligheid borgt.

Documenten

In procedures wordt de afgesproken werkwijze vastgelegd. Denk hierbij aan een recall-, klachten-, of inkoopprocedure.
Uiteraard voldoen deze procedures aan de eisen van de door u gekozen norm.