Hygiënecode voor de branche

Hygiënecode

Uw bedrijf dient een werkzaam voedselveiligheidssysteem te hebben. Dit kunt u realiseren door gebruik te maken van een wettelijk goedgekeurde branche hygiënecode. Op de site van de NVWA vindt u deze goedgekeurde codes terug. Deze codes zijn opgesteld door de branche organisaties.

Beoordeeld dient te worden of de gekozen code al uw bedrijfsprocessen omschrijft.
Wanneer blijkt dat niet alle processen binnen uw bedrijf binnen de reikwijdte van de code vallen, dient u een voedselveiligheidssysteem specifiek voor uw bedrijf te schrijven (zie bedrijfsspecifiek systeem).

Wij adviseren u over de keuze voor een hygiënecode of eigen voedselveiligheidssysteem en begeleiden u bij het doorvoeren van het gekozen systeem.