eg erkenning
TRAINING

Om van uw handboek geen papieren tijger te maken, is het creëren van draagvlak binnen uw bedrijf van belang.
Hiervoor dienen de medewerkers over de juiste kennis te beschikken.
Zij dienen op de hoogte te zijn en te blijven van de gewenste werkwijze.

Om dit te realiseren kan ik diverse opleidingen voor u verzorgen :

 

– een algemene voedselveiligheid training,
– training haccp-team leden.
– specifieke CCP-training
– allergenen wat zijn dit en hoe hier mee om te gaan binnen uw bedrijf,
– hoe te handelen bij een recall,
– wat is Fooddefense,
en uiteraard overige onderwerpen…

Dit kan ook middels E-learning.

Neem contact met mij op, om af te stemmen welke trainingen voor uw medewerkers van belang zijn.