TRAINING

Om van uw handboek geen papieren tijger te maken, is het creëren van draagvlak binnen uw bedrijf van belang.
Hiervoor dienen de medewerkers over de juiste kennis te beschikken.
Zij dienen op de hoogte te zijn en te blijven van de gewenste werkwijze.

Om dit te realiseren kunnen wij diverse opleidingen voor u verzorgen zoals :

 

– een algemene voedselveiligheid training,
– allergenen wat zijn dit en hoe hier mee om te gaan binnen uw bedrijf,
– wat te doen bij een recall,
– wat is Fooddefense,
en overige onderwerpen…

 

Neem contact op met Inge de Jong Advies om af te stemmen welke trainingen voor uw medewerkers van belang zijn.