ISF Food versie 8 definitief

IFS Food versie 8 is definitief

Vanaf april 2023 is IFS Food versie 8 definitief en beschikbaar.

Tijdlijn versie 7 naar versie 8.

Tot en met 31-12-2023 is IFS Food versie 7 nog van toepassing.
Vanaf 1-10- 2023 kan geaudit gaan worden voor IFS Food versie 8.
Vanaf 1-1-2024 “moet” tegen IFS Food versie 8 geaudit worden.

Wanneer het window voor de onaangekondigde audit gepland staat vanaf 1-10-2023, is IFS Food versie 8 van toepassing.

Wat zijn de grootste wijzingen / nieuwe eisen ten opzichte van versie 7?

  • De “B-score” is weer geïntroduceerd als een afwijking. Door deze aanpassing kunnen KO-eisen als B worden beoordeeld, maar niet langer als C..
  • IFS Star wordt geïntroduceerd voor een onaangekondigde audit. 
  • Voedselveiligheidscultuur, hiervoor dient objectief bewijs aangedragen te worden, voor de 4 onderdelen van de “foodsaftey cultuur”. 
  • De auditchecklist is teruggebracht tot 5 hoofdstukken (in plaats van 6 in Food v7) en bevat nu 234 vereisten (tegenover 237 in Food v7), waarbij er vijf nieuwe vereisten zijn toegevoegd en acht vereisten zijn samengevoegd of verwijderd. 
  • Invoering van nieuwe voorschriften inzake validatie- en re-validatieprocedures, handhygiëne, het beheer van chemische producten, het programma voor omgevingsmonitoring en de correctie van afwijkingen en non-conformiteiten. 
 
 

Reacties zijn gesloten.