BRC S&D versie 4

BRC Storage en Distribution 

De nieuwe  BRC Storage en Distribution versie 4 is ontwikkeld, zodat deze aansluit bij de veranderende dynamiek van de logistieke sector en voldoet aan de GSFI criteria.

Met ingang van 1 mei 2021 zal tegen BRC Storage en Distribution versie 4 worden geaudit. 

Een aantal wijzigingen zijn hier benoemd. 

1 keer per 3 jaar onaangekondigde audit

Ieder bedrijf zal 1 keer per 3 onaangekondigd worden geaudit.

HARA- of HACCP-productveiligheidsplan

Sommige landen, zoals bijvoorbeeld de Verenigde Staten, gebruiken een andere terminologie. Je bent niet verplicht deze specifieke terminologie van de norm te gebruiken. Uiteraard wordt wel verwacht dat volledig aan de eisen van de norm wordt voldaan.

Gedocumenteerde procedures en continue verbeteren

In deze norm is de nadruk gelegd op een gedocumenteerd systeem. Dit wordt gerealiseerd door het vaststellen van procedures, verslagen en planning. Als bedrijf dien je de aantoonbaarheid te garanderen, dat deze consistent is en dat de documenten beschikbaar zijn voor wanneer dat nodig is.
Focus wordt gelegd op continue verbeteren en voedselveiligheidscultuur. 

Interne audits

Per jaar dienen minimaal 2 interne audits uitgevoerd te worden. Uiterlijk blijft de vraag of op deze manier kan worden voldaan aan continue verbeteren.

Subcontracters en dienstverleners

Om beter op de hoogte te zijn van de subcontractors en dienstverleners, zal meer controle en evaluatie plaats moeten vinden. 
Hiervoor zijn meer vereiste opgesteld.

Nieuwe aanvullende modules

Versie 4 handhaaft de mogelijkheid om aanvullende modules op te nemen. Twee nieuwe modules zijn toegevoegd.
E-commerce en cross docking.
Voor “open product” is een nieuwe paragraaf opgenomen.

Comments are closed.