IFS food 7

IFS Food versie 7 beschikbaar

IFS versie 7 is beschikbaar vanaf oktober 2020.

Tijdlijn

Vanaf 1 maart 2021 kan er tegen de nieuwe versie worden geaudit, maar vanaf 1 juli 2021 is deze norm verplicht.

In het algemeen

Is de norm compacter geschreven. Inhoudelijk heeft dit geen wijzigingen tot gevolg gehad.
Uitbestede processen dienden altijd al geborgd te worden vanuit IFS. Toegevoegd zijn een aantal specifieke normeisen. Een van die eisen is dat de leverancier een GFSI goedgekeurd systeem dient te hebben, indien dit niet het geval is, dient er een leveranciersaudit plaats te vinden. Deze audit dient door een gekwalificeerde auditor uitgevoerd te worden.

Een van de drie certificeringsaudit zal onaangekondigd plaatsvinden.

1. Bestuur en betrokkenheid

Voedselveiligheidscultuur is een onderdeel van het beleid van de organisatie. Het management dient nog meer betrokken te zijn bij het ontwikkelen en onderhouden van het voedselveiligheidsysteem.
De managementreview dient meer diepgang te krijgen en acties die hieruit voortkomen dienen met een duidelijk doel te worden omschreven.

2. Management van kwaliteit en voedselveiligheid

Goed documentbeheer en beveiliging van documenten wordt steeds relevanter. Beheer en vastleggen van klanteisen wordt steeds belangrijker.
Inhoudelijk verander er aan het HACCP-systeem niet veel. De stroomschema’s dienen naast de CCP’s aangevuld te worden met het benoemen van de andere beheersmaatregelen.
Medewerkers dienen getraind te worden op alle beheersmaatregelen en niet alleen meer op de benoemde CCP’s.

3. Management van middelen

Eisen zijn formuleert wat betreft het dragen van bedrijfskleding, denk hierbij aan pauzes en in personele ruimtes. Voor het wassen van kleding zijn aanvullende eisen geformuleerd.

4. Operationele processen

Voor het borgen van verontreiniging met productvreemde delen dient meer aandacht te zijn. Medewerkers dienen bij deze borging nog meer betrokken te worden en indien nodig getraind te worden.

5. Meten, analyseren en verbeteren

Bij de interne audits worden de externe opslaglocaties meegenomen, uiteraard indien van toepassing.
Bij een recall-test dient de contactlijst aantoonbaar getest te worden.

6. Fooddefense

Hiervoor dient een plan/checklist opgesteld te zijn en niet alleen meer een evaluatie. Deze dient jaarlijks getoetst te worden.

Deze samenvatting bevat niet alle wijzigingen. Download voor de volledigheid op de site de nieuwe IFS versie 7.

Mocht u vragen hebben of willen weten hoe ik u verder kan helpen? Neem dan contact met mij op?

Reacties zijn gesloten.