Recall en interne bedrijfsprocessen

Recall en de interne bedrijfsprocessen

Diverse redenen kunnen aanleiding zijn om een recall (ook wel terughaalactie genoemd) uit te voeren.

Met een terughaalactie kan het noodzakelijk zijn dat een bedrijf, producten terughaalt die ongeschikt (1 )of schadelijk (2) zijn voor consumptie.

Intern traceren

Door een goede intern traceerprocedure door te voeren, kan een recall eenvoudig, snel een specifiek voor een bepaald product worden uitgevoerd.
Intern traceren begint bij het meegeven van een traceercode bij ontvangst van de grondstoffen. Deze, vaak unieke code, blijft tijdens het hele proces gekoppeld aan de grondstof/het product. En wordt uiteindelijk gekoppeld aan het eindproduct.

Een terughaalactie kan noodzakelijk zijn zodra een bedrijf zelf constateert dat een product gevaar kan opleveren voor de gezondheid of veiligheid van de consument.
Of wanneer geconstateerd wordt dat een product niet voldoet aan de normen / kwaliteitseisen. Het bedrijf is verplicht een terughaalactie te melden bij Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA).
De NVWA kan een bedrijf ook verplichten een recall uit te voeren.

Redenen voor een recall kunnen zijn:

– Geen juiste/onvolledige etiket informatie (neem bijvoorbeeld de recall waarbij de curry afgevuld is in ketchupflessen).

– Een ongewenste smaak of geur van een product.

– Een bacteriële verontreiniging in een product. Een product kan een besmetting hebben opgelopen van een bepaalde ziekteverwekker (pathogeen).

Met behulp van de meldwijzer levensmiddel kan inzichtelijk worden gemaakt of er sprake is van een schadelijk of ongeschikt product.

Interne bedrijfsprocedures

Een bedrijf heeft diverse procedures nodig om een recall goed uit te kunnen voeren.

Dit zijn onder andere:

– Een procedure om goederen bij ontvangst te controleren. Zo wordt vastgelegd wanneer welke ingrediënten door welke toeleverancier(s) geleverd zijn;

– Een traceerprocedure om inzichtelijk te krijgen welke grondstoffen en verpakkingen gebruikt zijn op welk moment in het proces en in welk product;

– Een klachtenprocedure en een bestelprocedure om na te kunnen gaan welke klanten het product hebben ontvangen.

Recalltest

Een recalltest geeft inzicht of het bedrijf het product bij een mogelijke recall kan terughalen,
zijn de producten traceerbaar?
Meteen een check of de procedures goed en praktisch zijn doorgevoerd!

 

1: bron nvwa: producten, die verontreinigd zijn met vreemd materiaal of anderszins, of door verrotting, kwaliteitsverlies of bederf.
2: bron nvwa: de gevonden afwijking kan gevolgen hebben voor de volksgezondheid zowel direct als op langere termijn.

 

Reacties zijn gesloten.