e.coli alias de poepbacterie

De e.coli is volop in het nieuws!

Wat is e.coli of Escherichia Coli?

De e.coli is een groep van bacteriën die in de darmen voorkomen en die onder andere tijdens het slachten van dieren op het vlees terecht kan komen. Er bestaan verschillende soorten e. coli bacteriën. Sommige hiervan, zoals EHEC of STEC kunnen een voedselinfectie veroorzaken.

Controle in de keten.
Staatsecretaris Dijksma geeft aan dat het toezicht door de NVWA op de naleving van de wet op de kwaliteit en de veiligheid van vlees in alle schakels in de keten gebeurd, dus van de boer tot aan de supermarkt en horeca. Het toezicht op het slachtproces is daar één van.

In de EG Verordening 2073/2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen, wordt aangegeven welke mirco-organismen relevant zijn voor de producten die u produceert. Infoblad 85 kan helderheid scheppen bij het interpreteren van deze verordening.
De e.coli kan één van zo’n micro-organisme zijn die voor uw product(en) van toepassing is.
Deze analyses kunt u laten uitvoeren door een Sterlab geaccrediteerd (goedgekeurd) laboratorium.

Er zijn meerdere stappen in uw proces om de Escherichia Coli bacteriën te kunnen beheersen.
U kunt hierbij denken aan temperatuurbeheersing, hygiënisch werken zoals handen wassen na toilet gebruik, voorkomen van kruisbesmetting, scheiden van rauwe en bereidde producten etc.

Door uw proces te beheersen en uw producten regelmatig te laten onderzoeken heeft u inzicht in de microbiologische staat van uw product.
Mocht het nodig zijn, kunt u uw proces bijsturen.

Reacties zijn gesloten.