Infoblad 85 is geactualiseerd

Infoblad 85 is geactualiseerd.

Wat is infoblad 85?

Dit document geeft toelichting op de EG Verordening 2073/2005 microbiologisch criteria voor levensmiddelen.
Met dit infoblad wordt meer duidelijkheid gegeven op de onderdelen in deze verordening waar verschillende interpretaties mogelijk zijn.
Niet alle onderdelen uit deze verordening worden behandeld.
Het is dus geen vervanger van de 2073/2005!

Veranderingen

Vanaf september 2017 is dit infoblad geactualiseerd.
Het gaat onder andere uitgebreider in op de beheersing van Listeria monocytogenes bij kant en klare producten.
Ook STEC wordt uitvoeriger toegelicht.

Medio december 2018 publiceert de NVWA de nieuwe versie van het informatie blad. In de concept versie zijn de inhoudelijke wijzigingen opgenomen.

Wilt u weten welke veranderingen voor uw bedrijf van toepassingen zijn, neem dan contact met mij op!

Comments are closed.