Inge de Jong Advies

Kwaliteit in voedselveiligheid

1 6 7 8

Claims en regels.

Gebruik van claims

In de EG Verordening 1924/2006 wordt aangegeven waar u als producent aan dient te voldoen bij het gebruiken van claims.

Wat zijn claims?

Claims doen een bewering over een eigenschap van een voedingsmiddel. Hier wordt onderscheid gemaakt… Lees verder

NVWA onderzoekt gebruik paardenvlees

NVWA onderzoekt paardenvlees gebruik

Staatsectretaris Dijksma (Economische Zaken) en minister Schippers (Volksgezondheid Welzijn & Sport) hebben middels een brief aan de tweede kamer laten weten dat de
NVWA een grootschalig onderzoek uitvoert naar het gebruik van paardenvlees.

In dit onderzoek… Lees verder

1 6 7 8