Betrouwbaarheid van keurmerken belangrijk

Betrouwbaarheid van keurmerken is belangrijker dan de hoeveelheid.

Duurzaamheidskenmerken staan in de belangstelling.
Zowel het WRR ( wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid) als de Alliantie voor Duurzaamheid komen met een voorstel om duidelijkheid te scheppen in de grote aantallen keurmerken.
Door de toename van het aantal, adviseert de WRR, om een overkoepelend keurmerksysteem op te zetten.
Voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal noemt dit voorstel ‘complex en niet realistisch’.

Keurmerk zorgt voor houvast

Burgers en politici maken zich zorgen om het stijgende aantal.
De WRR heeft daarom geadviseerd om een overkoepelend keurmerksysteem op te zetten.
Voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal noemt het plan ‘te complex, tijdrovend en niet realistisch’. De Milieu Centraal beaamt dat de vele keurmerken en logo’s voor verwarring zorgen. Het biedt de consument wel houvast bij de aankoop van duurzame producten. “Daarnaast werkt het als aanjager bij het inkoopbeleid van supermarkten. Het levert een grote bijdrage aan het verduurzamen van ‘mainstream’ producten. aldus de voorlichtingsorganisatie.

 

Informatievoorziening geeft duidelijkheid

Consumenten letten bij hun aankopen op een keurmerk. Meestal weet men niet waar het voor staat en of het te vertrouwen is.
Informatievoorziening, op bijvoorbeeld de winkelvloer, is volgens Milieu Centraal belangrijk.
“Een grotere bekendheid van duidelijke keurmerken zorgt voor grotere aantrekkingskracht op zowel consumenten als bedrijven.
De voorlichtingsorganisatie meldt dat de verduurzaming van producten en een grotere bekendheid de ontwikkeling van nieuwe keurmerken kunnen tegengegaan.

diversiteit keurmerken
diversiteit keurmerken

Reacties zijn gesloten.