Kwaliteit is belangrijk

Iedereen vindt kwaliteit belangrijk,

maar blijkbaar gaat er toch iets mis met de operationele uitvoering van “ kwaliteit ”, gezien het groot aantal incidenten en recall’s in de levensmiddelenindustrie.

BRC versie 7

De nieuwe BRC versie 7 heeft, mede door het “recall verleden” paraaf 6.2 Etiket en verpakkingscontrole/beheer, toegevoegd als fundamental.
Het doel: de juiste consumenteninformatie bij het juiste product.

Praktisch kwaliteitssysteem

Een goed doorgevoerd en praktisch voedselveiligheidssysteem is kostenverlagend.
Indien op tijd in het proces fouten worden gesignaleerd kan er gecorrigeerd worden, voordat het product het bedrijf verlaten heeft. Hierdoor is het uitvoeren van een recall, met alle kosten en mogelijke imagoschade, niet nodig.

Kwaliteit is een ruim begrip

In de levensmiddelenindustrie staat kwaliteit voor een constant, goed en veilig product. Het doorvoeren van de juiste regels, het opvolgen en handhaven van deze regels is alleen mogelijk wanneer iedereen binnen het bedrijf zich hiervoor verantwoordelijk voelt.
Het committent van directie is van essentieel belang voor het kwaliteitsbewustzijn in de gehele organisatie.

De directie, leidinggevende(n) en kwaliteitsmanager zijn de voorbeeldfuncties binnen de organisatie. Samen zorgen zijn voor een goede opvolging van de opgestelde procedures door de medewerkers.
Kwaliteit staat niet als een papierentijger in de kast, maar ligt op de werkvloer!

Reacties zijn gesloten.