BRC Food versie 8

BRC Food versie 8

De herziene versie van BRC Food is recentelijk gepubliceerd.
Vanaf 1-2-2019 zal tegen deze herziene versie ge-audit gaan worden.

Wijzigingen

Hieronder een aantal belangrijke wijzigingen vanuit deze nieuwe versie. Dit betreft een klein deel van alle wijzigingen.

Managementbetrokkenheid

Commitment van de directie is van groot belang voor het borgen van voedselveiligheid. Voedselveiligheidscultuur is in deze vernieuwde versie een apart
norm-element geworden!
Het senior management dient een gedocumenteerd strategisch plan te hebben voor de ontwikkeling en continue verbetering van de voedselveiligheidscultuur.
Doelstellingen die niet gehaald zijn, dienen geëvalueerd te worden, om zo continu verbeteren te realiseren.

Voedselveiligheids- en kwaliteitsmanagementsysteem

De term ‘interne audits’ is vervangen  door ‘voedselveiligheids- en kwaliteitsmanagementaudits’.

Het auditprogramma dient verspreid te worden over het jaar, in minimaal vier keer per jaar. Deze planning dient vastgesteld te worden op basis van risicoanalyse en de vorige resultaten. Alle auditonderdelen dienen minimaal jaarlijks beoordeeld te worden.

Hygiëneronde

Hygiënerondes dienen in een apart programma te worden opgenomen.

Klokkenluidersregeling

Medewerkers dienen zich bewust te zijn van hun verantwoordelijkheid. Een klokkenluiderssysteem is een nieuw norm-element. Dit klokkenluiderssysteem geeft medewerkers de mogelijkheid om aan het senior management melding te maken van hun bezorgdheid over de productveiligheid, kwaliteit en integriteit.

Management van incidenten

Cyberbeveiliging dient meegenomen te worden in deze procedure.

Site security en Food defense

Dit norm-element is verder uitgebreid met eisen voor onder andere controle op grondstoffen. Gebieden waar mogelijk een hogere risico is, dienen geïdentificeerd en gecontroleerd te worden.

Inkoop- en leverancierseisen

De eisen aan leveranciersbeoordelingen zijn uitgebreid, zo dient de desbetreffende grondstof in de scope van het certificaat van de leveranciers opgenomen te zijn.
Ook zijn eisen opgenomen voor het uitvoeren van 2e of 3e partij leveranciersaudits.

Verpakkingen

Nieuw is de eis dat het bedrijf dient te beschikken over een procedure om verouderde verpakking (inclusief etiketten) te beheren. Om zo toevallig gebruik van verouderde verpakkingen en etiketten te voorkomen.  Tevens dient er omschreven te zijn op welke manier er met verouderde voorbedrukte verpakkingen en etiketten omgegaan dient te worden. Hierbij valt te denken aan het onbruikbaar maken van handelsmerk materialen.

Zoals eerder aangegeven is bovenstaand een kleine opsomming van de wijzigingen.

Maar kan ik u adviseren welke wijzigingen voor uw bedrijf van toepassing zijn.

Reacties zijn gesloten.