Infoblad 85 is geactualiseerd

Infoblad 85 is geactualiseerd.

Wat is infoblad 85?

Dit document geeft toelichting op de EG Verordening 2073/2005 microbiologisch criteria voor levensmiddelen.
Met dit infoblad wordt meer duidelijkheid gegeven op de onderdelen in deze verordening waar verschillende interpretaties mogelijk zijn.
Niet alle onderdelen uit deze verordening worden behandeld.
Het is dus geen vervanger van de 2073/2005!

Veranderingen

Er worden op diverse momenten aanpassingen in dit infoblad doorgevoerd.
Het gaat bijv. onder andere uitgebreider in op de beheersing van Listeria Monocytogenes bij kant en klare producten.
Daarnaast dient er frequenter omgevingsonderzoek op Listeria Monocytogenes te worden uitgevoerd.

Zorg dat je altijd de webversie van dit infoblad gebruikt. Dan weet je dat je altijd de juiste versie hebt.

Wilt u weten welke veranderingen voor uw bedrijf van toepassingen zijn, neem dan contact met mij op!

Reacties zijn gesloten.