Intern traceren steeds belangrijker

Intern traceren

Intern traceren is van groot belang om bij een mogelijke terughaalactie binnenkomende grondstoffen en uitgaande producten gericht te kunnen terughalen. Op dit moment blijkt, dat veel bedrijven hier toe niet in staat zijn.

De NVWA wil dat levensmiddelenbedrijven de interne traceerbaarheid gaan verbeteren, zodat ze gericht levensmiddelen kunnen terughalen bij een recall. Wanneer bij een recall blijkt dat deze niet gericht kan worden uitgevoerd, eist de NVWA dat het bedrijf alle levensmiddelen die mogelijke onveilig zijn, uit de markt haalt.

Interne traceerprocedure rintern tracerenregistratie en koppeling tussen traceercodes

Bij de interne traceerprocedure dient rekening gehouden te worden met een goede koppeling tussen de gebruikte grondstoffen in een eindproduct. Van deze koppelingen dient een duidelijke registratie bijgehouden te worden.

Aan de hand van deze registraties kunnen de gebruikte grondstoffen herleidt worden naar een eindproduct, of andersom.

Hoe gedetailleerde een bedrijf de interne traceerprocedure doorvoert, des te nauwkeuriger kan de recall ingezet worden. Zo wordt de omvang beperkt.

Door snel en duidelijk afgebakend een levensmiddel uit de markt te halen, wordt onnodige maatschappelijk onrust voorkomen. Op deze manier wordt het consumentenvertrouwen minder geschaad.

Naast het consumenten vertrouwen is een beperkte en afgebakende recall ook beter voor het imago van de het bedrijf en de levensmiddelensector.
Het eenvoudig doorvoeren van een interne traceerprocedure is uiteindelijk kostenbesparend voor uw bedrijf.

Reacties zijn gesloten.