Minerale oliën in verpakkingen

Minerale oliën in verpakkingen

Verpakkingen voor voedingsmiddelen kunnen door onder andere gebruik van gerecycled papier en karton verontreinigd raken met minerale oliën.
Minerale oliën kunnen de schadelijke stoffen (MOSH en MOAH) bevatten die afkomstig zijn bijv. de drukinkt van het gerecycled papier en karton. minerale oliën

Met name in de verpakkingen waar gebruik wordt gemaakt van gerecyclede papier kunnen de MOAH en/of MOSH-resten onacceptable hoeveelheden aannemen.

 

Herkomst

De herkomst van deze stoffen kan zelfs komen vanuit de omdoos waar de kleinere verpakkingen in zitten. Of van verpakkingen die eerder in het proces zijn gebruikt, zoals jute zakken voor het vervoeren van bijv. cacao- en koffiebonen. Deze stoffen (MOSH en MOAH) kunnen vanuit de productverpakking migreren naar het voedingsmiddelen.

Geen geschikte onderzoeksmethoden beschikbaar

Minister Schippers van Volksgezondheid antwoordde in juni 2016 op Kamervragen naar aanleiding van onderzoek van Foodwatch dat er naar verwachting pas over een jaar eventuele normstellende regelgeving voor minerale oliën in gerecylede verpakkingen zal zijn. Eerst is aanvullend onderzoek nodig. Om risico’s goed in te kunnen schatten.
“Op dit moment beschikken Nederlandse overheidslaboratoria niet over methoden om de minerale oliën op voldoende laag niveau te kunnen aantonen”, aldus Schippers. Zij is in gesprek met deze laboratoria om deze methoden zo snel mogelijk beschikbaar te hebben.
Ook wordt volgens haar gewerkt aan een Europese aanpak om te komen tot een goede inschatting van de problematiek. Pas dan zijn wettelijke normen en maatregelen mogelijk.

Mogelijke oplossingen

De vervuiling van gerecycled papier en karton door inkten is een breed gesignaleerd probleem. Mogelijke oplossing is het gebruik van minder belastende inkten en het “ontinkten” gedurende de recycling.
Geschikte barrières in verpakkingen, binnenzakken en het gebruik van niet-gerecycleerd materiaal kunnen ook een oplossing zijn.
Maar volgens de minister is nog onvoldoende bekend of deze verpakkingsvormen de blootstelling aan minerale oliën daadwerkelijk verminderen. Een geplande monitoring moet hierover gegevens opleveren.

Eigen verantwoordelijk bedrijven

Schippers geeft aan dat bedrijven zelf verantwoordelijk zijn, voor het op de markt brengen van veilige voedingsmiddelen. Een veilige verpakking hoort hier ook bij!

Reacties zijn gesloten.