ISO 22000:2018

ISO 22000:2018

De herziene versie van ISO is op 19 juni 2018 gepubliceerd. De ISO 22000:2018!
Bedrijven die gecertificeerd zijn volgens de “2005” zullen hun certificaat moeten omzetten naar de ISO 22000:2018. De overgangstermijn hiervoor is tot 29 juni 2021. Na deze datum vervallen alle “2005” certificaten.

Wanneer ISO 22000?

De vernieuwde ISO norm is wereldwijd geaccepteerd en van toepassing op de gehele voedselketen, productie, verhandelen en de toeleverende bedrijven, zoals de verpakkingmaterialen-, machine- en schoonmaakmiddelenindustrie.
Het is echter geen GFSI geaccepteerde norm zoals FSSC 22000, BRC, IFS etc.
ISO 22000 is een goed alternatief voor het uitgefaseerde HACCP-certificaat. ISO 22000 richt zich uiteraard ook op voedselveiligheid, maar daarnaast ook op de bedrijfsstructuur en -processen.

Het voornaamste verschil ten opzicht van ISO en bijv. IFS of BRC is dat de bijv. voedselveiligheidsstandaard IFS, vastomlijnde kaders heeft. ISO geeft meer vrijheid voor het invullen van de eisen door de mogelijkheid tot eigen interpretatie van de eisen.
Uiteraard is ook deze norm “certificeerbaar” door een externe certificerende instantie.

Voornaamste wijzigingen ten opzicht van de 2005 versie.

De herziene versie wil op deze manier wereldwijde harmonisatie van de eisen voor voedselveiligheidsmanagement realiseren. Een van de voornaamste wijzigingen is de aanpassing naar de ISO High Level Structure (HLS). Dit is de uniforme hoofdstructuur voor alle ISO-normen, zoals deze ook bij andere ISO systeem normen gebruikt wordt bijv. ISO 9001 of ISO 14001. Op deze manier kunnen verschillende ISO normen eenvoudig met elkaar geïntegreerd worden.

De meeste eisen van “2005” worden voorgezet in ISO 22000:2018. Er zijn een aantal nieuwe en herziene eisen. Sommige komen voort vanuit de nieuwe HLS.
En andere zijn specifieke voor het voedselveiligheidsmanagement.

Wilt u weten welke wijzigingen van toepassing zijn voor uw bedrijf?
Neem dan contact met mij op.

Reacties zijn gesloten.