Vernieuwde FSSC22000 versie 5 en 5.1

Vernieuwde FSCC22000 versie 5 vanaf mei 2019 beschikbaar en versie 5.1 vanaf november 2020.

LET OP! In november 2020 is er een update versie 5.1 gepubliceerd, om zo te voldoen aan de nieuwste eisen van de GFSI.
Belangrijkste wijzigingen zijn aanscherping op inkoop en etikettering volgens eisen van het land van verkoop. Tevens zijn er 5 normelementen toegevoegd.
– eisen met betrekking tot opslag
– functionele verpakkingen
– inspectieronde basisvoorwaarden
– gezondheid medewerkers in de diersector
– voor multi-site bedrijven zijn er specifieke eisen voor management en interne audits.

Vanaf 1 april 2021 dienen alle gecertificeerde bedrijven aan deze eisen vanuit 5.1 te voldoen.


Hieronder staan de aanpassingen die reeds doorgevoerd dienen te zijn vanaf 1 januari 2021
De vernieuwde versie 5, voorkomend uit de nieuwe ISO 22000:2018, waardoor ook de nieuwe FSSC22000 versie 5 beschikbaar is.

HSL structuur, de “ISO-structuur”.

De nieuwe FSSC 22000 is aangepast aan de  High Level Structuur, je kunt dit ook de “iso-structuur” noemen.
Door deze High Level Structuur wordt gebruik gemaakt van een uniforme opzet van het kwaliteitssysteem. Dit maakt het voor bedrijven eenvoudiger om verschillende ISO standaards toe te voegen aan hun reeds bestaande kwaliteitssysteem.

Risico’s splitsen

Door deze aanpassing dienen, onder andere risico’s gesplitst te worden. Er dient niet alleen naar de operationele bedrijfsrisico’s op het gebied van voedselveiligheid te worden gekeken, maar ook de strategisch gerelateerde bedrijfsrisico’s moeten worden benoemd.
Je kunt hierbij denken aan risico’s die voortkomen door de veranderingen in de markt, gerelateerd aan voedselveiligheid. Maar ook het benoemen van mogelijke risico’s met betrekking tot de continuïteit van je bedrijf dienen inzichtelijk te worden gemaakt. En uiteraard de beheersing en borging van deze risico’s. 

Continue verbeteren. Een speerpunt!

Eigenlijk geen nieuw punt, want continue (willen) verbeteren zorgt voor groei binnen je bedrijf. Je zult als bedrijf inzichtelijk moeten maken dat continue verbeteren hoog in het vaandel staat. Niet alleen op strategisch-, maar ook operationeel-, en voedselveiligheidsgebied.

Stakeholdersanalyse

Een belangrijke toevoeging is het maken van de stakeholdersanalyse.
Zorg dat je weet wie de stakeholders van je bedrijf zijn?
Denk hierbij aan leveranciers, medewerkers, afnemers, NVWA, certificerende instellingen.
En welke eisen worden bijv. gesteld door de afnemer met betrekking tot een recall. Op welke manier integreer je deze eisen in je kwaliteitssysteem. 

Tijdsplanning doorvoeren veranderingen

Tot 1 januari 2020 kun de certificerende instellingen geaccrediteerd  worden.
In 2019 kan nog tegen versie 4.1 gecertificeerd worden. Of tegen versie 5 mits de certificerend instelling hiervoor reeds geaccrediteerd is.
Vanaf 1 januari 2020 kan ge-audit worden tegen versie 5.
Voor bestaande certificaten zal een upgrade-audit in 2020 plaats moeten vinden.

GFSI goedgekeurd systeem

FSSC22000

is een door het Global Food Safetey Initiative (GFSI) goedgekeurd en internationaal erkende standaard.

Heeft u FSSC22000 en wilt u de nieuwe versie 5 doorvoeren?

Neem dan contact met mij op.ISO

163 reacties