MeldWijzer !

Meldwijzer is vervangen door instructie op NVWA website

De NVWA heeft de meldwijzer voor onveilige voedingsmiddelen vervangen door de instructie op hun website.

Geen gebruik meer van Meldwijzer

Er wordt geen gebruik meer gemaakt van een beslisboom. De NVWA geeft nu aan dat: (citaat)
alle ondernemers moeten (mogelijk) onveilige levensmiddelen altijd binnen 4 uur melden bij de NVWA.

Dit geldt voor levensmiddelen die u heeft ingevoerd, verwerkt, geproduceerd, geleverd, vervoerd, verkocht of heeft opgeslagen.

Doet u geen melding?

Dan bent u in overtreding. Melden kan 24 uur per dag, 7 dagen per week.

In artikel 14 van EG 178/2002 wordt gesproken over de voedselveiligheidsvoorschriften die een levensmiddelbedrijf dient uit te voeren op het moment wanneer blijkt dat er, ondanks een goed functionerend voedselveiligheidssysteem toch onveilige / schadelijke producten ingekocht / geproduceerd en/of uitgeleverd zijn.

Nu dient bij zowel een onveilig als een schadelijk product, dat ook  nog in eigen beheer is van het bedrijf,  een melding gedaan te worden bij de NVWA.

Maatregelen
Door levensmiddelenbedrijven melding te laten maken zoals omschreven wordt de NVWA in staat gesteld om na te gaan of desbetreffend bedrijven de correcte maatregelen hebben uitgevoerd om de schadelijke producten en samenhangende risico’s in kaart te brengen en onder controle te krijgen.
Ook geeft dit de NVWA de mogelijkheid eventueel maatregelen op te leggen aan bedrijven of aanvullende maatregelen uit te laten voeren door bedrijven.

Uiteraard kan bij onduidelijkheid overlegd worden met de NVWA of externe deskundige(n) over de afwikkeling van een bepaalde situatie.

Zorg er voor dat u geen ernstige overtreding begaat door het niet melden van een product.
Meld Wijzer!

Reacties zijn gesloten.