Allergenen recalls stijgen

Recalls stijging

Afgelopen jaar is het aantal allergenen recalls in Nederland opvallend gestegen.
Van 10 meldingen in 2014 naar 40 in 2015, terwijl in 2013 slechts 5 meldingen zijn geweest. In de loop van 2014 is een duidelijke trendbreuk zichtbaar (bron Allergenenconsultancy).
Aan de opvallende stijging ligt waarschijnlijk een beleidswijziging van NVWA ten grondslag.
NVWA heeft namelijk een verandering doorgevoerd in de manier van melden van allergenenwaarschuwingen aan consumenten. De NVWA publiceert alle allergenenrecalls op hun website.

Meldwijzer

De meldwijzer van de NVWA geeft aan dat producten waarin een allergeen aanwezig is, welke niet op het etiket vermeld staan, onveilig, schadelijk of ongeschikt zijn.
Dit soort producten moet gemeld worden bij NVWA.
De NVWA heeft sinds half 2014 besloten om bij “allergeen onveilige producten” diverse manieren van communiceren toe te staan om de consumenten te waarschuwen.
Bedrijven die melding doen van producten met onjuiste etiketten, kunnen de melding nu ook doorgeven aan patiëntenorganisaties. Deze informeren dan hun achterban en leden via bijv. website, Facebook of e-mail.
De financiële consequenties bij een melding zijn door deze manier van communiceren veel lager. Bovendien wordt middels deze gerichte communicatie een groot deel van de specifieke groep mensen bereikt waarvoor het product gezondheidsrisico’s kan inhouden.
Voor mensen zonder allergie zijn de betreffende producten namelijk wel veilig.

Oorzaak stijging recalls

De reden voor de stijging van het aantal recalls is onduidelijk. De wijziging in het beleid van NVWA kan een reden zijn dat het aantal meldingen fors is gestegen. De aanwezigheid van een allergeen welke niet op het etiket vermeld staat, kan verschillende oorzaken hebben.
Opvallend in de meldingen over 2015 is dat afwijkingen bij etiketontwerp/ beheer (bijv. juiste ingrediëntendeclaratie op basis van juiste receptuur) en verwisseling van etiketten de hoofdoorzaken van de allergenenrecalls uit 2015 zijn geweest. Dit zorgt voor 80% van alle allergenenmeldingen.
Het is al langer bekend dat verwisseling van een etiket voor veel allergenenrecalls zorgt.
De vele fouten in het ontwerp (en beheer) van etiketten is opvallend aangezien dit wettelijk is geregeld. Verordening (EG) 1169/2011 stelt eisen aan een juiste ingrediëntendeclaratie en daarmee ook duidelijkheid over de gebruikte allergenen (als ingrediënt).
Deze wettelijke verplichting blijkt nog onvoldoende beheerst te worden.

Reacties zijn gesloten.